NABÍDKA

Finance

ENECTIVA

Enectiva je komplexní nástroj vyvinutý společností Enerfis s.r.o., který zpracovává širokou škálu energetických dat, se kterými je možno dále pracovat. Nahrazuje klasické pracně vytvořené excelovské tabulky a manuální zadavání profesionální správou dat a komfortním ovládáním aplikace. Šetří provozní náklady a umožňuje neustálý přehled všech odpovědných osob. Nabízí přístup neomezenému počtu uživatelů v několika úrovních a sám generuje reporty nutné ke kvalifikovaným rozhodnutím.

 • Okamžitý přehled o spotřebách energií a medii pro okamžitou analýzu odpovědných pracovníků
 • Úspora provozních nákladů na zajištění periodických odečtů, odečítání se provádí automaticky
 • Úspora nákladů z omezení plýtvání a optimalizace výdajů za energie nastavením limitních hodnot a jejich automatickým sledováním
 • Možnost porovnání nákladovosti jednotlivých sledovaných jednotek, např. středisek, směn nebo nájemníků
 • Úspora nákladů vynaložených na fakturaci, faktury se odesílají automaticky
 • Vhodný a kompatibilní nástroj pro zavedení ISO 50001 normy
 • Podrobné statistiky spotřeb a nákladů, přehledy, analýzy
 • Automatické hlídání překročení limitních hodnot
 • Spolupráce se stávajícími systémy přes API
 • Rozdělování nákladů dle klíče a fakturace
 • Spolupráce s některými účetními systémy
 • Zajištění fyzické instalace měření schopného komunikace, není-li již používáno
 • Vytvoření spojení měřidlo – Mbus/vysílač – komunikátor GSM – server
 • Možné propojení se stávajícími systémy přes API
 • Nastavení parametrů pro investora a budovu
 • Online monitoring a zpracování dat

Kde Enectiva už funguje?

 • eCENTRE a.s., Ostrava
 • Z+M servis spol. s r.o., Ostrava
 • CT Park, Hranice
 • Innovate Sensor Technology s.r.o., Rožnov p. Radhoštěm
 • a na mnoha dalších místech...
Enerfis

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PROVOZU BUDOV

Každý vlastník nebo provozovatel budovy musí mít motivaci, aby jím spravovaná budova měla co nejnižší provozní náklady, a to při zachování komfortu pro její obyvatele. Výsledkem naší služby je velmi detailní analýza energetického hospodářství, provozu budov, průmyslových areálů s cílem nalézt byť sebemenší prostor pro energetické úspory.

Profesionálové z oboru energetiky, stavitelství, osvětlení navrhnou úsporná opatření šitá na míru přímo Vaší nemovitosti či provozu. Náš tým vybírá ze seznamu 120 různých úsporných opatření a při naší práci sbíráme běžně přes tisíc různých vstupních údajů. I přes tuto podrobnost jsou členové týmu Enerfis školení tak, aby jejich aktivita co nejméně zasahovala do činnosti zákazníka.

Tato služba je zaměřena na nalezení převážně beznákladových či nízkonákladových opatření s dobou návratnosti, která je vždy stanovená společně se zákazníkem na začátku projektu. Nejedná se o energetický audit, který poskytujeme v rámci samostatné služby a jehož struktura je předepsaná zákonem.

Při naší práci využíváme taktéž termovizní měření, měření teplot, vlhkostí, množství CO2, ale taktéž třeba analyzátor elektrické sítě.

Velmi cennou pomůckou je taktéž aplikace Enectiva, která on-line měří výsledky úsporných projektů a zákazníkovi tak poskytuje přehled o velikosti dosažených úspor.